Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) Negeri Kelantan menawarkan Kursus Pertolongan Cemas & CPR bagi jabatan atau individu yang memerlukan Sijil Kecekapan Pertolongan Cemas. Setiap kursus akan dikendalikan oleh jurulatih BSMM yang bertauliah. Sijil Pertolongan Cemas yang dikeluarkan oleh pihak kami adalah diperakui dan menepati keperluan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP/DOSH) mengikut garis panduan pertolongan cemas edisi kedua tahun 2004 yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP/DOSH).
 
Hubungi Kami untuk sebarang pertanyaan berkaitan latihan ini : 011-55009259 atau email : latihanbsmmkn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.